POZOR! Dôležitý oznam pre pacientov

Žiadame Vás, aby ste zvážili osobnú návštevu ambulancie až po telefonickej dohode (tel. č. 048 429 99 55).

Zároveň žiadame pacientov, ktorí boli posledných 14 dní v zahraničí alebo majú podozrenie na ochorenie spôsobené koronavírusom, aby TELEFONICKY kontaktovali nižšie uvedené nonstop infolinky, v žiadnom prípade ale NENAVŠTEVOVALI OSOBNE našu ordináciu.

1. Využite predpis chronicky užívaných liekov pomocou ereceptu, ktorý Vám zašleme po telefonickej konzultácii. Lieky si potom vyzdvihnete v ktorejkoľvek lekárni.

2. Zvážte návštevu ordinácie len v prípade, že máte akútne ťažkosti, ktoré neznesú odklad!

Telefonické infolinky dostupné nonstop:

1. 0917 222 682 – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
2. 0918 659 580 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
3. 0800 221 234 – Národné centrum zdravotníckych informácií
4. pri náhlom zhoršení zdravotného stavu: 112